Kontakt

Akademickie Centrum Kultury
Uniwersytetu Gdańskiego Alternator
ul. Wita Stwosza 58, pok. 109
80-952 Gdańsk

1

Koordynator projektu:
Tomasz Pupacz dkf@ug.gda.pl
tel.(58) 523 24 50, 523 23 00

Public Relations:
Paulina Pohl pr-ack@ug.gda.pl
tel.(58) 523 24 50, 523 23 00